Hopp til innhold

Regionalt kontor for kompetanseutvikling

Tidligere aktiviteter

2019: 

JANUAR: 

9.1.: Interkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse i praksis. Dag 2/3. Sted: Fauske hotell. Påmelding her

9. og 10.1.: Utviklingsverksted strategisk kompetanseplanlegging. 1/4. 

22.1.: Oppfølgingsmøte velferdsteknologi. Sted: Fauske. 

23. og 24.1.: Vold og trusler på arbeidsplassen.

 

MARS: 

21.3.: Samarbeidsforum Salten KAN. 

 

APRIL: 

2. og 3.4.: Utviklingsverksted strategisk kompetanseplanlegging. 2/4. 

9. og 10.4.: Habiliteringsdagene 2019. Mer info kommer. 

11.4.: Workshop "Til barns beste" - oppfølging etter workshop 15.11.18. Sted: Fauske.

24.4.: Workshop/fagdag for plangrupper Salten KAN. 

25.4.: Workshop/fagdag for plangrupper Salten KAN.

 

MAI: 

23.5.: Interkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse i praksis. Dag 3/3. Sted: Fauske hotell. Påmelding her

 

JUNI: 

6.6.: Samarbeidsforum Salten KAN. 

2018: 

JANUAR: 

3.1.: Samarbeidsforum skoleutvikling Salten. Sted: Fauske. 

8.1. og 9.1.: 1. samling KIB (kvalitet i barnehagen) - veilederskolering. Sted: Fauske. 

9.1.: Nettverk teknisk sektor. Sted: Ørnes. 

9.1.: Samling eksamensforberedende kurs BUA. Sted: Bodø. 

10.1.: Arbeidsgruppe samarbeidsforum skoleutvikling. Sted: Bodø. 

16.1.: Samling eksamensforberedende kurs BUA. Sted: Bodø. 

22.1.: SFO-nettverk. Sted: Fauske. 

23.1. og 24.1.: Nordlandskonferansen. Sted: Bodø. 

23.1.: Grønne tanker - glade barn. Psykologisk førstehjelp for barn i barnehagealder. Sted: Straumen. 

31.1. og 1.2.: Møte mellom Fylkesmannen og RKKene i Nordland. Sted: Bodø. 

 

FEBRUAR: 

1.2.: Søkermøte nettverk for pleie og omsorg. Sted: Fauske. 

1.2.: Samarbeidsforum skoleutvikling Salten. Sted: Fauske. 

1. og 2.2.: Styremøte RKK Salten. Sted: Bodø. 

5.2.: Møte m/strategisk ledergruppe, kompetansestrategi. Sted: Inndyr. 

6.2.: Nettverk koordinatorer rehab/hab. Sted: Fauske. 

7.2.: Kvalitet i barnehagen (KIB). Sted: Bodø. 

13. og 14.2.: BPA-kurs. Sted: Bodø.

15. og 16.2.: Oppvekstkonferanse skoleutvikling i Nordland. Skoleledere, skoleeiere, RKK, FM. Sted: Scandic havet, Bodø. 

 

MARS: 

2.3.: Skoleeiernettverk/samarbeidsforum. Sted: Fauske. 

9. og 10.3.: Samling eksamensforberedende kurs BUA (barne- og ungdomsarbeider). Sted: Bodø.

13. og 14.3: Nordlandsløftet. Sted: Bodø.

14.3: DAB-konferanse (IKT i barnehagen). Sted: Bodø. 

19.3.: Skoleledernettverk. Sted: Fauske. Påmelding her.

19. og 20.3.: Kvalitet i barnehagen - 2. samling med veilederskolering. Sted: Fauske. 

21.3.: Samarbeidsforum skoleutvikling Nordland i regi av Fylkesmannen. Sted: Bodø. 

 

APRIL: 

5.4.: AU samarbeidsforum vgs/grunnskole. 

10.4.: Samling eksamensforberedende kurs BUA (barne- og ungdomsarbeider). Sted: Bodø.

12.4.: Fagdag muntlig eksamen. Sted: Fauske. Påmelding her

17.4.: Samarbeidsforum vgs/grunnskole. Sted: Straumen skole, Sørfold. Påmelding her

17.4.: Samling eksamensforberedende kurs BUA (barne- og ungdomsarbeider). Sted: Bodø.

19.4.: Rådgivernettverk Fauske, Sørfold, Saltdal. Sted: Rognan ungdomsskole, Saltdal. 

19. og 20.4.: Ledelse i barnehage (LIB). Sted: Fauske. Påmelding her.

24. og 25.4. Habiliteringsdagene i regi av RKK Salten og Nordlandssykehuset. Sted: Folkets Hus, Bodø. Påmelding her

24. og 25.4.: Lederkurs (endringsledelse) - helse og omsorg. Sted: Fauske. Påmelding her.

 26.4.: Nettverk teknisk sektor. Sted: Inndyr, Gildeskål.

 

MAI:

2.5.: Samarbeidsforum Salten KAN (skoleutvikling). Sted: Ørnes. 

2.5. og 3.5: Fagdager med tema saksbehandling og forvaltningsskikk. Sted: Fauske hotell. Påmelding her

9.5.: Samarbeidsforum skoleutvikling Nordland i regi av Fylkesmannen. Sted: Bodø.

11.5.: Arbeidsgruppe Salten KAN (skoleutvikling). Sted: Bodø. 

14.5.: SFO-nettverk. Sted: Vestmyra SFO/Fauske hotell.

15.5.: Nettverk ressursgruppa barnehage. Sted: Fauske. 

23. og 24.5.: Velferdsteknologi. Sted: Fauske. 

23.5.: Grunnleggende IKT, kursdag 1/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no

24.5.: Grunnleggende IKT, kursdag 2/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

25.5.: Samarbeidsforum Salten KAN (skoleutvikling). Sted: Fauske/Skype. 

25. og 26.5.: Samling eksamensforberedende kurs BUA (barne- og ungdomsarbeider). Sted: Bodø.

28.5.: Kvalitet i barnehagen - 3. samling med veilederskolering. Sted: Fauske. 

29.5.: Grunnleggende IKT, kursdag 3/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

29. og 30.5.: Erfarings-/avslutningskonferanse barnehage/skoleprogram KS. Sted: Bodø. 

30.5.: Grunnleggende IKT, kursdag 4/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

31.5.: Grunnleggende IKT, kursdag 5/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

31.5.: Samarbeidsmøte AU samarbeidsforum og AU rådgivernettverk. Sted: Fauske. 

 

 

JUNI: 

4. og 5.6.: Nettverk for Newton-lærere. Sted: Meløy. 

6.6.: Nettverk for folkehelsekoordinatorer. 

12.6.: Grunnleggende IKT, kursdag 6/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

13.6.: Grunnleggende IKT, kursdag 7/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

14.6.: Grunnleggende IKT, kursdag 8/8. Sted: Karrieresenteret Salten, Fauske. Påmelding til hele kursrekka (8  dager) til post@rkksalten.no.

18.6.: Fagdag "Veien ut", for alle som jobber med rus og psykiatri, og ansatte i NAV. Påmelding her. Påmeldingsfrist 18. mai. 

18. og 19.6.: Plan- og utviklingsmøte pleie og omsorg. Påmelding her innen 4. juni.

 

JULI: 

Ferieavvikling/kontor. 

 

 

AUGUST: 

20.8.: Fellesmøte for RKKene i Nordland. Sted: Bodø.

21.8.: Fellesmøte for RKKene i Nordland og Fylkesmannen i Nordland. Sted: Bodø. 

28.8.: Nettverk teknisk sektor. Sted: Beiarn.  

 

SEPTEMBER: 

4.9.: AU samarbeidsforum gr-skole-vgs. 

5.9.: Nettverk koordinatorer habilitering/rehabilitering. 

5.9.: Interkulturell kompetanse og flerkulturell forståelse i praksis. Dag 1/3. Sted: Fauske hotell. Påmelding her

6. og 7.9.: 2. samling velferdsteknologi. Sted: Fauske hotell. 

19.9.: Samarbeidsforum Nordland (skoleutvikling). 

19.-20.9.: Plan og utviklingsmøte for ledere i helse og omsorg, Saltstraumen

20.9.: Fagdag om innkjøp/offentlige anskaffelser. Sted: Fauske hotell. Påmelding her

24.9.: SFO nettverk. Sted: Fauske hotell

27.9.: Fagdag skilsmissegrupper i barnehage/skole. Sted: Fauske. Påmelding her

 

OKTOBER:

11.10: Samarbeidsforum Salten KAN. Sted: Bodø.

22.-23.10.: Skoleledernettverk Salten KAN. Sted: Bodø. Påmelding her.

30. og 31.10: Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. Påmelding her.

NOVEMBER: 

1. 11.: Saksbehandling i forbindelse med velferdsteknologiske løsninger. Påmelding her.

6.11.: Samarbeidsforum gr.skole-vgs. Sted: Fauske. 

13.11.: Nettverk teknisk sektor. Sted: Rognan. 

15.11.: Workshop: Til barns beste. Muligheter gjennom flerfaglig samarbeid - tiltak på systemnivå. Sted: Fauske. Påmelding her

15.11.: Styremøte RKK Salten. 

16.11.: Planleggingsdag barnehage. Tema: Livsmestring. Sted: Bodø. 

16.11.: Planleggingsdag barnehage. Tema: Samtale med barn. Sted: Fauske. 

20.11.: Samarbeid på tvers av tjenester. Sted: Folkets hus, Bodø.

21.11.: IP, koordinerende enhet og koordinatorrollen. Sted: Tusenhjemmet, Bodø.

22. og 23.11: Nettverk for Newton-lærere i Salten. Sted: Fauske. 

29.11.: Søkermøte innovasjonsprosjekter helse og omsorg. Sted: Fauske hotell.

 

DESEMBER: 

3. og 4.12.: Nordlandsløftet. Tema: Rekruttering til helse- og omsorgssektoren. Mer info kommer. 

5.12.: Samarbeidsmøte RKKene i Nordland og Fylkesmannen. Sted: Bodø. 

6. og 7.12.: Samarbeidsforum Salten KAN. Sted: Fauske. 

14.12.: Idémyldringsdag for kart-nettverk i Salten. Sted: Fauske. 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring