Samarbeidsavtale for RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap

Samarbeidsavtalen er vedtatt av kommunestyrene i de 9 deltakerkommunene, og er å regne som vedtekter for RKK Salten.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner om "Regionalt kompetansekontor i Salten, kommunalt oppgavefellesskap", heretter kalt RKK Salten.