Årsplan 2023

Årsplanen er virkemiddelet for å konkretisere kompetansestrategiene og sikre kompetanseutvikling i Salten

Årsplan 2023, RKK Salten

Årsplanen består av tre hoveddeler:

• Mål og fokusområder
• Drift
• Aktivitetsplan 2023

Årsplan 2023