Strategiplan 2023 - 2027, RKK Salten

Strategiplanen er et overordnet styringsdokument som skal gi retning og rammer for det kompetanse- og utviklings arbeidet som skal gjøres ute i kommunene som er eiere av det kommunale oppgavefellesskapet (KO).

Kompetanseutvikling

Strategiplanen operasjonaliseres gjennom utarbeidelsen av den årlige aktivitetsplanen, som er en del av årsplanen for RKK Salten.

Strategiplanen har virketid fra 2023 – 2027, og er vedtatt av representantskapet i RKK Salten, som består av de sittende ordførerne i de ni medlemskommunene;

Steigen, Hábmer-Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Rødøy.