RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap

RKK Salten er en forkortelse for Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten, og det fulle navnet er RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap.

Det er et interkommunalt samarbeid, regulert etter samarbeidsavtale og hjemlet etter kommuneloven §19.

RKK Salten

RKK Salten ble stiftet i 1987, og eies i dag av de 9 medlemskommunene; Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hábmer-Hamarøy. 

RKK Saltens øverste styringsorgan er representantskapet, som består av de 9 sittende ordførerne i medlemskommunene. Representantskapet utnevner et styre på 5 personer (3 kommunedirektører og 2 andre administrativt ansatte fra kommunene), som sammen med daglig leder har ansvaret for den operative driften av oppgavefellesskapet.

Representantskapets leder er pr. d.d. ordfører i Saltdal kommune, Rune Berg.

Styret består av Geir Mikkelsen (styreleder), Dag Robertsen (nestleder) og styremedlemmene Ole Petter Nybakk, Kitt Grønningsæter og Lisbeth Bernhardsen.