Om oss

RKK Salten er et felles kompetansekontor for kommunene i Salten-regionen. Vi bistår med planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak for kommunalt ansatte i kommunene; Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hábmer-Hamarøy.

RKK Salten er forkortelse for Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten, og det fulle navnet er RKK Salten kommunalt oppgavefellesskap. Dette er et interkommunalt samarbeid regulert etter samarbeidsavtale, hjemlet i kommuneloven §19.

I samarbeid med kommunene utføres kartlegging av kompetanse- og utviklingsbehov blant ansatte i alle kommunale sektorer. Det utarbeides og prioriteres kompetanse- og utviklingstiltak ut fra denne kartleggingen. RKK Saltens årsplan viser årets hovedaktiviteter.  

 

RKK Salten har fire hele årsverk som jobber med kompetanseutvikling i alle kommunale sektorer, i tillegg til ei prosjektstilling som juridisk rådgiver.