Regionale aktiviteter

RKK Salten koordinerer utviklingsarbeid for helse- og omsorgssektoren.

Helse- og omsorgssektoren dekker et veldig stort område og mange tjenester. Målet er å jobbe systematisk med kompetanse, i tråd med lokale og sentrale føringer. 

Det jobbes med kompetanse og utvikling på flere nivå i kommuneorganisasjonen.

Gjennom nettverk for helse- og omsorgslederne har vi fokus på å systematisere og forbedre kompetansearbeidet, blant annet ved å ha gode prosesser rundt kartlegging og prioritering av tiltak – alltid med sentrale føringer som utgangspunkt.  

Det utarbeides en regional kompetanseplan som rulleres hvert år. 

Regional kompetanseplan 2023