Hopp til innhold

Regionalt kontor for kompetanseutvikling

Helse og omsorg

Helse og omsorgssektoren dekker et veldig stort område og mange tjenester. Målet er å jobbe systematisk med kompetanse i tråd med lokale og sentrale føringer. 

Det jobbes med kompetanse og utvikling på flere nivå.


Hovedaktiviteter

Dette året skal man fremdeles ha fokus på å systematisere og forbedre kompetansearbeidet, gjennom blant annet å ha gode prosesser rundt kartlegging og prioritering av tiltak og planverk. 

Ledere i helse og omsorg har i plan og utviklingsmøte foretatt prioriteringer for fokusområder i 2018:

Velferdsteknologi, med interkommunalt samarbeid om opplæringsprogram for bruk av velferdsteknologi (2018-2022)

Mitt livs ABC

Kognitiv terapi

Endringsledelse 

Ros analyser - som et godt lederverktøy

Samhandling på tvers (koordinerende enhet, rehabilitering og habilitering)

BPA, brukerstyrt personlig assistent

Saksbehandling knyttet opp mot aktuelle lovverk

EDS, Ehlers- Danlos Syndrom

IP, Individuell plan - bruk av digitale verktøy

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring