Arbeidsmåter

I menyen under kan du lese litt om hvordan vi jobber i RKK Salten.

Vi administrerer og legger til rette for arbeid både i lærende nettverk, på fagdager og workshops, ved bruk av fagspesifikke kurs og med et ekstra blikk på ledelse.