Fagdag OMNI-modellen

Omni-modellen - en modell for et trygt, godt og helsefremmende lærings- og oppvekstmiljø! Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Fagdag OMNI-modellen Kursstart 30. oktober 2023 Varighet 2 dager Påmelding 02.10.2023 Thon Hotel Nordlys, Bodø Les mer Meld meg på

30. oktober 2023 (Frist: 02.10)
Meld meg på

Målgruppe dag 1: Ledelse oppvekst og kultur -rådgivere, styrere, rektorer, inspektører, helsesykepleiere m.fl. 

Målgruppe dag 2: Nettverket for helsesykepleiere (prosjekt)

Målsetting for samlingen: Innføring i OMNI modellen og avklare strategi for bruk i Salten -  kommunene

Omni betyr altomfattende, og brukes om noe som gjelder for alt eller for alle.

Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av sin daglige praksis.

Program:

10.00-11.30 

·        Tonje Koskinen, jurist RKK Salten - Lovverket og FNs barnekonvensjon

·        Gjennomgang av OMNI modellen fra Tromsø kommune v/ Omni-veileder Ann-Tone Håkonsen, mobbeombud i Nordland Lasse Knutsen og mobbeombud i Troms og Finnmark Jon Halvdan Lenning.

·        Erfaringer og bedring på elevundersøkelser i Tromsø kommune

o   Barn og unge i Tromsø kommune opplever å være en del av et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø som gir god helse, læring og trivsel. De opplever og bli sett og hørt og tatt på alvor når de ikke har det trygt og godt i sitt læringsmiljø.

·        Omni modellen i:

o   en hel organisasjon (barnehage, skole, kommune, fylkeskommune)

o   foreldregrupper

o   idrettslag og fritidsorganisasjoner

o   dagliglivet hvor man ønsker å sette seg inn i problemstillinger knyttet til barn og unges barnehage-, skole og oppvekstmiljø

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.15 Fortsettelse OMNI

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 Fortsettelse OMNI

14.15-16.00 Felles avklaringer for videre prosess:

·        Hvordan kan vi bruke OMNI modellen?

·        Implementering av OMNI modellen i Salten kommunene

o   Forankring kommuneledelse

o   Implemeteringsplan

Kursplan

Kursstart 30. oktober 2023 Dag 1 10:00-16:00 (mandag 30.10) Dag 2 09:00-15:00 (tirsdag 31.10) Varighet 2 dager Ansvarlig RKK Salten Bindende påmelding Ja Påmelding 02.10.2023 Kategori Sted Thon Hotel Nordlys, Bodø Legg i kalender