Emne 7 Helselederutdanning

Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten - 1. samling 6. - 7. september 2023 Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender

06. september 2023

7,5 studiepoeng

INNHOLD:

Rammeverket for kvalitetssikring og -forbedring

• Lean

• Coso

• ISO

• Forskrift om leiing og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten

Kvalitetsledelse

• Risiko- og sårbarhetsanalyser

• Metoder for kvalitetsmåling

Prosessforbedring

• Forebygging

• Avviksregistering og – håndtering

• Kvalitetssirkelen/ Deming sirkel (PDCA)

Løpende forbedring og oppfølging

• Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

• Medvirkning til kvalitetsforbedring

• Løpende forbedring /Demings sirkel

• Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering Statistisk prosesskontroll

• Variasjon i prosesser

• Serie- og kontrolldiagrammer

 

Organisering og arbeidsformer: 

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: Et individuelt, obligatorisk arbeidskrav som skal være bestått før eksamen kan gjennomføres. Den obligatoriske oppgaven deles ut siste dag på samling 1.

Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ansvarlig avdeling: Handelshøgskolen Innlandet

Kursplan

Kursstart 06. september 2023 Dag 1 10:00-16:30 (onsdag 06.09) Dag 2 09:00-15:30 (torsdag 07.09) Varighet 2 dager Instruktør Høgskolen i Innlandet Ansvarlig RKK Salten Pris kr 4.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 25.08.2023 Kategori Helse og omsorg Sted Thon Hotel Nordlys, Bodø Legg i kalender