Flexid - krysskulturell kompetanse

To-dagers introkurs om krysskulturell oppvekst, foreldreskap, identitet og tilhørighet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Flexid - krysskulturell kompetanse Kursstart 29. november 2023 Varighet 2 dager Påmelding 17.11.2023 Skole, SFO og barnehage Thon Hotel Nordlys, Bodø Les mer Meld meg på

29. november 2023 (Frist: 17.11)
Meld meg på

Kurset omhandler blant annet følgende (se også vedlagte brosjyre):

  • Flytteprosessen: tap, savn og forandring Krysskulturell oppvekst: identitet, tilhørighet, ressurser og dilemmaer
  • Krysskulturell oppvekst: identitet, tilhørighet, ressurser og dilemmaer
  • Krysskulturelt foreldreskap
  • Kurset vil gi en innføring i hvordan migrasjon påvirker den enkeltes og familiens liv, psykiske helse, tilhørighet og nyetablering. Det vil også gå mer i dybden på hva en krysskulturell oppvekst og identitetsutvikling innebærer, og hvorfor dette er relevant kunnskap for alle som skal møte og inkludere barn og unge med krysskulturelle ressurser og dilemmaer.

Kursavgift på 3900,- dekker kurs + møtelokale og lunsj. Overnatting kommer i tillegg. Reise må dekkes av den enkelte.

Mer om flexid:

Flexid er et kurs- og kompetansekonsept som gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet og følelsen av tilhørighet er sentralt for å forebygge utenforskap. Vi er særlige gode til få ungdom og foreldre til å se mulighetene som følger av et liv i og mellom flere kulturer. 4 av 5 ungdommer som har deltatt på Flexidkurs forteller at de har fått bedre selvtillit, ser bakgrunnen sin som en ressurs og opplever økt tilhørighet til Norge. 

Flexid jobber med identitet og tilhørighet gjennom å utdanne kursledere som møter ungdom og foresatte som lever i og mellom to kulturer. Flerkulturell ungdom er ressurser, men mange trenger støtte for å se, erfare og anerkjenne sine muligheter. Mange strever med tilhørighet, opplever diskriminering og sterkt krysspress mellom forventninger fra foresatte, venner og samfunnet.

Det første Flexidkurset ble holdt i 2001. Metoden er utviklet av fageksperter innen psykologi, pedagogikk og helse i samspill med ungdom og foresatte, faglig forankret i internasjonal litteratur og anerkjent av nasjonale myndigheter. I 2018 ble arbeidet systematisert ved etablering av en ideell stiftelse med nasjonale ambisjoner. I dag finnes ca 500 kursledere i underkant av 50 kommuner rundt om i landet.

 

I Flexid er vi særlige gode på kultursensitive tilnærminger og har praksisnære dialogverktøy som bidrar til å skape felles forståelsesrammer. 4 av 5 som tar en etterutdanning i Flexid forteller at de er blitt bedre til å løse jobben sin. Flexidmetoden benyttes i store deler av tjenesteapparatet på oppvekstfeltet, og bidrar til å endre fokus fra hjelpetiltak til fokus på forebyggende mestring.

 

Kompetansen vi forvalter har spesielt stor verdi i utredningsarbeidet, og er et verktøy som allerede benyttes i en bredde av tjenester det kan samhandles med på tvers tiltakskjeden.

Vi tror vårt kurs- og kompetansekonsept kan være et godt tiltak for å fremme mangfold og inkludering, og vil gjerne ta en uforpliktende prat med dere om mulighetene. 

 

Gjennomføring av kurset forutsetter minimum 18 deltakere. 

Kursplan

Kursstart 29. november 2023 Dag 1 10:00-16:00 (onsdag 29.11) Dag 2 09:00-15:00 (torsdag 30.11) Varighet 2 dager Ansvarlig RKK Salten Pris kr 3.900,- Bindende påmelding Ja Påmelding 17.11.2023 Kategori Skole, SFO og barnehage Sted Thon Hotel Nordlys, Bodø Legg i kalender
Forside av brosjyren til flexid, med sitater fra elever og deltakere.