Kommune-økonomi for ikke-økonomer / økonomi forståelse i ledelse.

I samarbeid med Håvard Moe hos KS konsulent tilbyr vi kompetanseheving i økonomi for ledere i kommunal sektor, høsten 2023. Kursrekken på 4 dager retter seg mot de øverste ledernivåene i kommunene, med ansvar for budsjett og regnskap i de ulike sektorene. Kommunedirektører, kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere, som ikke har økonomisk utdanning i sin fagkrets. Del 1 starter opp med en to-dagers samling 12. - 13. september 2023 i Bodø. Del 2 vil gjennomføres i uke 41. Del 3 vil gjennomføres i uke 44/45. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender

12. september 2023

Programmet ser slik ut:

Samling 1: (2 dager/ kl. 10-16 og 08.30 - 14/15.00) – felles for alle i Bodø.

Økonomiforståelse i ledelse:

Hva er ledelse generelt og hva er økonomiledelse spesielt? 
Hva betyr det å ha økonomisk ansvar?
Meg som økonomileder- sammenhenger mellom penger, fag og personalledelse
Økonomistyringsprosesser på makro og mikro
Ledelse av prosesser
Budsjettering og budsjettprosessen – hvordan legge opp gode prosesser?
Inntektssystemet og ressursbruk - Hvor kommer pengene fra? – Hvor kommer pengene fra og hvorfor har vår kommune akkurat så mye?
Demografi og befolkningsutvikling – hva betyr det for vårt budsjett og våre tjenester?
Begrepslære; budsjett, regnskap, rapportering, netto driftsresultat, drift, investering, fond, gjeld, faste og variable kostnader, mål- og resultatstyring, etc
 

Samling nr. 2 (1 dag) to og to eller tre og tre kommuner – avhengig av påmelding - i Bodø eller ute i regionen.

Ressursstyring og effektivitet:

Effektivitet vs produktivitet
Helhetlig virksomhetsstyring – mål og resultatstyring – det fullstendige balanseregnskapet
Styring av knappe ressurser
Hva er KOSTRA og hvorfor er det viktig? 
Hvordan kan jeg nyttiggjøre meg KOSTRA i styringen av min virksomhet
Hva bruker vi pengene på – gjennomgang av en enkel KOSTRA-analyse for min kommune
Ressursfordelingsmodeller og demografidrevet budsjettering
 

Samling nr. 3 (1 dag) skreddersøm ut ifra hva den enkelte kommune har behov for å sette søkelys på – avtales med den enkelte kommune – gjennomføres i den enkelte kommune.

Lokale behov og utfordringer

Omstillingsprosjekter
Hvordan bygge et helhetlig styringssystem
Samspill politikk og administrasjon
Dypdykk i KOSTRA
Etc?

Praktisk informasjon

Del 1 er en 2 dagers felles-samling av alle deltakere i Bodø. Del 2 (1 dag) er gruppevise samlinger, enten i Bodø eller lokalt i kommunene. Del 3 (1 dag) foregår i hver enkelt kommune.

Kursplan

Kursstart 12. september 2023 Dag 1 10:00-16:00 (tirsdag 12.09) Dag 2 08:30-15:00 (onsdag 13.09) Varighet 2 dager Instruktør Håvard Moe, KS konsulent Ansvarlig RKK Salten Bindende påmelding Ja Påmelding 15.06.2023 23:59 Kategori Sted Legg i kalender