Massehåndtering

Fagdag om håndtering av overskuddsmasser. Sted: Rognan. Tittel Kursstart Varighet KategoriStedLegg i kalender

I forbindelse med gjenbruksuka planlegger vi en fagdag med massehåndtering som tema 19. september. Åpen for både kommuner og private aktører. 

Bakgrunn for seminaret er at dagens håndtering av overskuddsmasser verken er optimal, effektiv eller bidrar til at vi forvalter ressursene på en god måte. For tema til fagdagen har jeg tatt utgangspunkt i de fem hovedutfordringene som er definert i rapport M-2074/2021 fra «Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset». https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/september-2021/tverrsektorielt-prosjekt-om--disponering-av-jord-og-stein-som--ikke-er-forurenset/

 

Foreløpig agenda - oppdatering kommer: 

  • Rammer og regelverk for håndtering av overskuddsmasser. Evt. nye endringer som er kommet? (Formål: Sikre lik forståelse og praktisering av regelverk og myndighet) – miljødirektoratet og/eller Statsforvalteren.
  • Utfordringer for entreprenører, byggherre og kommunal forvaltning (5-10 min hver).
  • Hvordan få til en bedre ressursutnyttelse av masser i prosjekter?
    Liten «diskusjon» rundt bordet/ med sidemannen og innspill/åpen diskusjon etterpå
  • Gjenbruk av matjord – hvordan (Formål: Ta vare på matjorda og sikre forsvarlig bruk av overskuddsmasser i landbruket) - Norsk landbruksrådgivning
  • Etablering av mottaksanlegg/deponi for rene masser lokalt– muligheter og utfordringer
  • Iris – muligheter lokalt, samarbeid vekstbedrift etc., organisering, ?
  • Statsforvalteren – krav/regler for opprettelse – hva må en tenke på?
  • Tilrettelegging for helhetlig og ressurseffektiv håndtering av jord- og steinmasser i kontraktsform og anskaffelser. Erfaringer fra prosjekter hvor man har lykkes.

Kursplan

Kursstart Varighet 1 dag Bindende påmelding Ja Kategori Sted Legg i kalender