Kursrekke teknisk område

Digitale kurs for teknisk sektor i HMS, husleieloven, saksbehandling og tilsyn i byggesaker.

Husleieloven/utleie - 7. juni kl. 12-15.30

 • Utleie til privatpersoner vs. utleie til næringsaktører
 • Hva er de viktigste reglene i husleieloven og hvilke avvik er lovlig å avtale?
 • På hvilken måte kan kommunen sikre sine rettigheter i kontrakten?
 • Hvordan følge opp leietaker under leieperioden
 • Saksbehandlingsregler ved oppsigelse, utkastelse
 • Forholdet til kommunens sosialtjeneste (midlertidig botilbud)
   

HMS - 21. juni kl. 12-15.30

 • Hva er HMS?
 • Hvor finner man reglene for HMS?
 • Om reglene i byggherreforskriften (SHA-begrepet)
 • Om begrepet «tilstrekkelig byggetid» i byggherreforskriften
 • Hva er reglene for HMS i internkontrollforskriften?
 • Hva er reglene for HMS i arbeidsmiljøloven?
   

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven - 6. september kl. 12-15.30

 • Ulike former for tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Hvilke krav stilles til den kommunale saksbehandlingen?
 • Hvilke frister gjelder?
 • Klagebehandling hos kommunen
   

Tilsyn i byggesaker - 8. november kl. 12-15.30

 • Formålet med tilsyn og hvor vi finner reglene
 • På hvilke måter kan kommunen føre tilsyn?
 • Rutiner for tilsyn hos kommunen
 • Oppfølgning ved avdekking av regelbrudd
 • Konkrete tema 1: dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
 • Konkrete tema 2: etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg


Kursholder: Advokat Trygve Eriksen